Just nu pågår enkät för vårdnadshavare med barn i
förskoleklass. Information har gått ut till berörda föräldrar