Förskoleklassen är öppen för alla barn fr.om. höstterminen det år de fyller 6 år. Den skolförberedande verksamheten är i huvudsak förlagd till  måndag- fredag kl. 8.00 - 11.00. Vi har en förskoleklass med max 20 platser. Vi finns på Albanoliden 5.

Om föräldrar arbetar eller studerar finns det även möjlighet att delta i fritidsverksamheten som är öppen kl. 06.00-17.30. Avgiften följer kommunens taxa.

För mer information, kontakta rektor på tel. 033 - 480772 eller E-post: angelica@bkskola.se
Välkommen att boka tid för personligt besök.
FÖRSKOLA  /  FÖRSKOLEKLASS  /  FRITIDS  /  GRUNDSKOLA