Fritids är öppet 06.00-08.00 samt efter skolans slut fram till kl 17.30. Frukost serveras ca kl. 07.00. Mellanmål serveras på eftermiddagen

På fritids finns möjlighet till olika aktiviteter såsom, pyssel, måleri, snickeri , diverse lekar och spel samt läxläsning m.m... Elever t.o.m. 13 år  har möjlighet till plats på fritids om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Ansökan sker på särskild blankett. Med ansökan ska också lämnas schema och inkomstuppgift. Fritids är avgiftsbelagt med samma taxa som kommunen.

För ytterligare information, kontakta Soli Fransson som ansvarar för fritidshemmet på tel: 0739 108639 på tel. 033 - 480 770 eller E-post: soli.f@bkskola.se
Elelr kontakta rektor på tel: 033 480772. E-post: angelica@bkskola.se
FÖRSKOLA  /  FÖRSKOLEKLASS  /  FRITIDS  /  GRUNDSKOLA