Utvecklingssamtalen bokas nu via Infomentor.se

Information om hur ni loggar in på Infomentor och bokar samtal har skickats ut via brev till vårdnadshavarna. Hör av er till skolans expedition om ni inte fått brev eller om inloggningen inte fungerar.