Elevhälsa

Elevhälsa 

Elevhälsan består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. Du har möjlighet att kontakta oss för tips och råd. Eftersom några av oss har uppdrag på flera skolor och ofta är upptagna med elever kan det vara svårt att få tag på oss på telefon. Det går bra att skicka e-post till oss istället. 

Vilka insatser som elevhälsans personal bidrar med gentemot ett enskilt barn, en grupp eller en pedagog beslutas på skolans elevhälsomöten. 

Specialpedagog 

Magnus Bergwall 

Specialpedagogen gör utredningar på elever och handleder personal utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vid oro för pedagogiska frågor som rör ditt barn vänder du dig i första hand till klassläraren, som vid behov ordnar med kontakt till specialpedagog.  

Kurator 

Till skolkuratorn vänder du dig om ditt barn inte mår väl i skolan, socialt. Kuratorn har en stödjande funktion genom enskilda samtal med elever, samt grupp och klassarbete. Är det hem/familjerelaterad problematik eller allmän psykisk ohälsa ligger det utanför skolans ansvar. Ni kan då även vända er direkt till: 

  • Ungas psykiska hälsa UPH                                                                                              Telefon: 010-43 59 550  
  • Vårdcentralen 
  • Familjerätten (vid separationer)
    Telefon: 033-35 70 00 
  • Individ- och familjeomsorgens jourtelefon (be att bli kopplad till sociala jouren)
    Telefon: 033-35 70 00 

Skolsköterska 

Maria Nordén
Skolsköterskan finns på skolan mån, onsdag och torsdag, 08.00-15.00. Öppen mottagning för eleverna mån 10.30-11.30 och torsdag 8.30-9.30.  

Skolsköterskan är som skolans företagshälsovård och fungerar som en fortsättning på BVC. Här följs elevernas tillväxt, hälsostatus och vaccinationer upp enligt basprogram för skolhälsovård.  

En bra hemsida för tips och råd i de flesta frågor är: Sjukvårdsupplysningen 1177 

 

Skolpsykolog 

Den skolpsykolog som är kopplad till Borås Kristna Skola heter Jouni  

Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam. Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan. Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. 

Elevhälsa 

 

Rektor: 
Angelica Daol
angelica@bkskola.se 

 

Bitr.rektor
Nils-Håkan Sjölin
nisse.sjolin@bkskola.sse 

Skolsköterska
Maria Nordèn
maria.n@bkskola.se 

Specialpedagog
Magnus Bergwall
magnus.b@bkskola.se 

Kurator

 Jonna Jonson

jonnakurator@bkskola.se