Förskoleklass

FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklassen är öppen för alla barn fr.o.m höstterminen det år de fyller 6 år. Den skolförberedande verksamheten är i huvudsak förlagd till måndag - fredag klockan kl. 08.00 - 11.30.

Vi arbetar utifrån de nationella målen i skolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

Vår förskoleklass har plats för max 20 elever. Vår verksamhet är belagd på adressen Albanoliden 5.  

 Om föräldrar arbetar eller studerar erbjuder vi möjlighet för ditt barn att delta i fritidsverksamheten som är öppen varje dag kl. 06.00 - 17.30. Avgiften följer kommunens taxa.  

Välkommen att boka tid för ett personligt besök. 

 Kontaktuppgifter

Nils-Håkan Sjölin  rektor                                                                                                    Tel: 033-480771   0703108931

Expeditionen, tel 033 480770 
E-post: info@bkskola.se 

Ansök om plats via blankett (länka här till blanketten för ansökan till skolan)