Fritidshemmet

BKS FRITIDSHEM

Fritidshemmet arbetar för att eleverna ska få en meningsfull fritid. Vi värnar om alla elevers trygghet och välmående. Vi arbetar relationsbyggande och bemöter varandra med respekt. I vår verksamhet sker lärandet situationsstyrt, lekbaserat och upplevelsebaserat med ett stort fokus på elevernas lek och rörelse.  

Vi arbetar utifrån de nationella målen i skolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

Hos oss får eleverna dagligen delta i olika aktiviteter såsom skapande verksamhet, snickeri, bakning, gemensamma lekar och andra hälsofrämjande aktiviteter. Vi lägger stor vikt på gemenskap, trivsel, allas unikhet och elevinflytandet. Hos oss får varje elev möjlighet till individuell utveckling samt tillsammans med de andra i fritidsgruppen. Vi strävar efter att vara ett fritids för eleverna - tillsammans med eleverna.   

BKS fritidshem öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 17.30 varje måndag - fredag. Vi serverar frukost varje morgon ca kl. 07.00. Mellanmål serveras måndagar till torsdagar kl. 14.20 och på fredagar kl. 14.00.  

Alla elever t.o.m 13 år har möjlighet till plats på fritids om vårdnadshavare arbetar eller studerar  

Ansökan sker via Borås Stads digitala självserviceMed ansökan ska också schema lämnas in, och inkomstuppgifter. Fritids är avgiftsbelagt med samma taxa som kommunen. I självservice kan du ansöka om fritidsplats för ditt barn, ändra schema eller säga upp platsen. Inloggning sker med Bank ID och e-legitimation. 

Kontaktuppgifter
Fritidshemmet
Tel: 0739-011336


Rektor

Nils-Håkan Sjölin                                                                                                              Tel: 033-480771   0703108931

Expeditionen, tel 033 480770
E-post: info@bkskola.se