Förskola

FÖRSKOLA

På förskolan Guldbaggen arbetar vi varje dag för att våra barn ska få förbli unika och utvecklas i en trygg miljö.

Förskolan arbetar utifrån läroplanen lpfö -18.  

Vår profil visar sig i vårt värdegrundsarbete som bygger på kristna värderingar och de kristna högtiderna.

Vi vill erbjuda barnen en välplanerad verksamhet som utgår från barnens individuella förutsättningar. Därför har vi ett temainriktat arbetssätt. Detta innebär att vi väljer tema efter barnens intresse och låter det genomsyra hela vår verksamhet tex i sånger, samling, lek och skapande.  

Intill förskolan finns vår utegård där vi får möjlighet att både röra oss fritt och upptäcka växter och småkryp. Vi besöker även närliggande lekplatser och grönområden. 

Vår förskola har plats för ca 36 barn, dessa är uppdelade på 2-3 mindre barngrupper beroende på gruppens behov. I en mindre grupp har alla möjlighet att bli sedda och lyssnad på. 

Förskolan är öppen måndag-fredag kl 6:00-17:30. Vi finns på Albanoliden 5.  

Förskolan stänger 4 veckor på sommaren, och 2 dagar per termin för kompetensutbildning.  

Ansökan sker via Borås Stads digitala självservice. Med ansökan ska också lämnas schema och inkomstuppgift. Förskolan är avgiftsbelagt med samma taxa som kommunen. Logga in med Bank ID eller e-legitimation. 

Välkomna att boka ett personligt besök.  

Kontaktuppgifter

Jeanette Scott, rektor förskolan 

Tel: 0760 - 251 628 

E-post: jeanette@bkskola.se